Przyroda Bieszczadów

Unikalne walory krajobrazowe i przyroda charakterystyczna dla Wschodnich Karpat czynią ten obszar wyjątkowym. Sieć szlaków turystycznych pozwala na bardzo urozmaicone wycieczki o różnym stopniu trudności. Długo zalegająca na północnych zboczach pokrywa śnieżna czyni Bieszczady Wysokie rejonem bardzo atrakcyjnym dla narciarstwa turowego.

Ze względu na wysiedlenia ludności w latach 1946-47 i znaczną odległość od większych miejscowości, Bieszczady zachowały bardzo surowy, pierwotny charakter. Jest to rejon słabo zamieszkały, oddalony od większych aglomeracji i ośrodków miejskich. W znacznej mierze zarośnięty lasami. Ochrona przyrody w ramach Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Doliny Sanu oraz w ramach programu Natura 2000 pozwala do dziś zachować ten charakter.

Polska część Bieszczadów (w tym obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego) należą do Bieszczadów Zachodnich, które zaliczane są do Beskidów Wschodnich (będących najbardziej na zachód wysuniętą częścią Karpat Wschodnich). Z tego powodu można znaleźć tu wiele osobliwości przyrody niewystępujących w innych rejonach polskich gór.

W Bieszczadach wyróżnia się trzy piętra roślinności:

 • piętro pogórza sięgające do ok. 500 m n.p.m.,
 • piętro regla dolnego sięgające do ok. 1150 m n.p.m.,
 • piętro połonin czyli zbiorowisk subalpejskich i alpejskich, rozciągające się od górnej granicy lasu po najwyższe szczyty.

Bieszczadzki Park Narodowy:

 • powstał w 1973 roku i był kilkukrotnie powiększany
 • obecnie Park zajmuje powierzchnię ponad 29 tys. hektarów i jest największym górskim i trzecim co do wielkości parkiem narodowym w Polsce.

Bieszczadzki Park Narodowy powołano w celu ochrony:

 • połonin, rozległych grzbietowych łąk rozciągających się powyżej górnej granicy lasu
 • stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt wschodniokarpackich, wysokogórskich i alpejskich
 • naturalnych lasów z fragmentami puszczy karpackiej o charakterze pierwotnym wraz z ostojami rzadkich gatunków zwierząt drapieżnych – niedźwiedzia, rysia, żbika i wilka
 • malowniczych dolin ze śladami przedwojennych wsi.

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy:

 • park krajobrazowy położony w Bieszczadach Zachodnich, na zachód od Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 • park utworzono w 1992 r.
 • zajmuje obszar o pow. 46 tys. ha.

Międzynarodowy Rezerwat Biosfery

Bieszczadzki Park Narodowy wraz z Ciśniańsko-Wetlińskim Parkiem Krajobrazowym i Parkiem Krajobrazowym Doliny Sanu wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”.

Park Gwiezdnego Nieba

Istniejący od 2013 roku Park Gwiezdnego Nieba „Bieszczady” ma na celu promocję ochrony dzikiej przyrody i terenów gdzie występuje prawdziwie ciemne niebo, wolne od zanieczyszczeń sztucznym światłem naszej cywilizacji. Obejmuje on swoim obszarem tereny Bieszczadzkiego P.N. i sąsiednich parków krajobrazowych. Jest to drugi pod względem wielkości tego typu obszar w Europie.